ST SEBASTIANS CHURCH, KARUNYAPURAM ( Estd. 2013)

PARISH

ST SEBASTIANS CHURCH, KARUNYAPURAM ( Estd. 2013)

Forane:
Parish Priest:
Address:
Vallethode (Kailasam), Cherthala 688 550
Phone Number:
Email:
Website:

Karunyapuram, Karunyapuram